1. Meddelelse fra formanden
2. Til drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 3-2017
Bilag
Kvartalsrapport 3-2017
3. Godkendelse af udkast til drejebog
Bilag
Bilag 1. Drejebog for etablering af SDCN. 03.11.2017
Bilag 2. Sammenfatning, drejebog SDCN. 03.11.2017
4. Beslutning vedr. ansøgning om råstofindvinding på Thorupstrand, Jammerbugt Kommune
Bilag
Samlet ansøgning om fortsat ralskrabning Thorupstrand
Kort over ansøgt område 1: 25.000
Kystdirektoratets indstilling på baggrund af nye oplysninger i sagen Thorup Strand.pdf
2017 7 17 Uddybende redegørelse for erfaringerne med besejling og vedligehold af Thorupstrand kystlandingsplads
UDKAST - Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Thorupstrand
UDKAST - Screening efter Miljøvurderingsloven - Thorupstrand
5. Anmodning om drøftelse af hospicesag
Bilag
Direktionsmøde 18-04-2017
Direktionsmøde 25-04-2017
Direktionsmøde 02-05-2017
Direktionsmøde 09-05-2017
Lukket punkt: 6. Godkendelse af Bygningsaftale og Bevillingsaftale
Lukket punkt: 7. Beslutning - præhospitale ydelser
8. Fritagelse for valg