Lukket punkt: 1. Orientering om tiltag på cyber- og informationssikkerhedsområdet
2. Beslutning - Første udmøntningsrunde for budget 2021
Bilag
Udmøntningsnotat første runde - Budget 2021
3. Beslutning - Transportmuligheder for elever på erhvervsuddannelserne
Bilag
Transporttidskort
Analyse af transportmuligheder til erhvervsuddannelserne i Nordjylland
Notat- Eksempler på transporttider
Høringssvar til Transportmuligheder for elever på erhvervsuddannelserne
4. Beslutning - Godkendelse af revideret uddannelsesplan og nye fokusområder for 2021 og 2022
Bilag
Bilag 1: Revideret uddannelsesplan_fokusområder 2021-2022
Bilag 2 Anvendelse af uddannelsesmidlerne 2021 og 2022.docx
2018-012025-28 Bilag 3 - Fokusområder for Uddannelsesplanens udmøntning 7479995_1_0
5. Orientering - Status for søgning og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2020
Bilag
Bilag 1 - Notat vedr søgning og optag 2020
Bilag 2 Optag til velfærdsuddannelser i Nordjylland og optag i Hjørring og Thisted
Bilag 3 - AAU Oversigt over antal tilbudte studiepladser 2020 sammenlignet med sidste år
Bilag 4 - UCN Optag pr. 28. juli 2020
Lukket punkt: 6. Udkast klimasamarbejdsaftaler med regeringen
7. Status vedr. indsatsen mod sexuel chikane på arbejdspladsen
Lukket punkt: 8. Godkendelse - Etablering af nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet
9. Orientering om afregningssystemet LUNA til praksisafregning
Lukket punkt: 10. Prækvalifikation af hovedentreprenør til Steno Diabetes Center Nordjylland
Lukket punkt: 11. Beslutning - Forberedelse af salg af ejendom
Lukket punkt: 12. Tillægsaftale
13. Orientering - Status på fremrykning af anlæg og investeringer til 2020
Lukket punkt: 14. Anlægsbevilling på 25,0 mio. kr. til indkøb af bedside terminaler til Nyt Aalborg Universitetshospital
15. Orientering