1. Meddelelse fra formanden
2. Godkendelse - Region Nordjyllands mobile test ordning i forhold til test for Covid-19
Bilag
Notat vedr. mobile testsetup i Region Nordjylland.docx
3. Godkendelse - Oprettelse af klinik for senfølger efter COVID-19
Bilag
Anbefalinger-for-senfoelger-efter-covid
4. Godkendelse - Praksisplan for kiropraktik
Bilag
Høringsnotat vedr. Praksisplan for kiropraktik 2020
Høringssvar praksisplan for kiropraktik
Praksisplan for kiropraktik 2020
Referat fra Samarbejdsudvalg for kiropraktik d. 09.10.2020_punkt 3
5. Godkendelse - Praksisplan for fysioterapi
Bilag
Praksisplan for fysioterapi
Høringsnotat vedr. Praksisplan for fysioterapi
Høringssvar til Praksisplan for fysioterapi
Ændringer i praksisplan for fysioterapi
6. Fase- og kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2020
Bilag
Fase og kvartalsrapport 3. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_3. kvt. 2020_endelig
7. Beslutning - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2021
8. Beslutning - Forslag til udmøntning af restbeløb for Klimabudget 2020
Bilag
Klimabudget 2020 - november 2020
9. Beslutning - Oprettelse af passagerråd i Nordjylland
Bilag
Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST
Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST
10. Beslutning - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022
Bilag
Bilag 1_søgning og kapacitet_stx_endelig
Gældende og ønsket kapacitet
Søgning mod Midtjylland
baggrundsnotat vers 1
11. Godkendelse - revision af Kulturplan 2019-2022
Bilag
2018-002226-46 Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022 7658208_ny
12. Beslutning - støtte til projektforslag under Teknologipagten
Bilag
Bilag 1 - Universitarium Strømby
Bilag 2 - Fremkom 4
Bilag 3 - Projektoversigt
Bilag 4 - Projektansøgninger
13. Godkendelse - Udbud og implementering af plukkerobot ved Sygehusapoteket
Bilag
Business Case for implementering af plukkerobot hos Sygehusapoteket Region Nordjylland
14. Udpegning - Medlemmer til priskomite for Idépris
Bilag
Kommissorium for priskomité for Idépris
15. Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
Bilag
Benyttelsesaftale 2021-2022
Benyttelsesaftale 2021-2022 med synlige ændringer
16. Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for udvidelse med 3 pladser på Hospice Vangen
Bilag
Anlægsregnskab Hospice Vangen 2020
17. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Brovst
Bilag
Anlægsregnskab og revisor erklæring Bostedet Brovst
18. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Kærvang Fjorden
Bilag
Anlægsregnskab Bostedet Kærvang
Revisor erklæring - Bostedet Kærvang
19. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygninger på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke
Bilag
Anlægsregnskab Sødisbakke
Revisor erklæring Sødisbakke
20. Beslutning - Anlægsbevilling til ibrugtagningen af NAU
21. Beslutning - Anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital
22. Beslutning - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital
Lukket punkt: 23. Beslutning - Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2021
Lukket punkt: 24. Godkendelse - Udbud af rådgivning i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital
Lukket punkt: 25. Beslutning - Salg af ejendom
Lukket punkt: 26. Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til om- og tilbygninger ved Psykiatrien i Brønderslev