Lukket punkt: 1. Drøftelse - tilbud og regional kontrolberegning på udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende patienttransport
Lukket punkt: 2. Orientering om valg af indkøbsstrategi for anskaffelse af løn- og vagtplansystem i Region Nordjylland
Lukket punkt: 3. Beslutning: Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til udvidelse af de fysiske rammer til ambulant behandling ved Psykiatrien i Brønderslev
4. Orientering - Status på fremrykning af anlæg og investeringer til 2020
5. Planer for etablering af TrygFondens Familiehus Aalborg med henblik på fremsendelse af ansøgning til TrygFonden
Bilag
Projektbeskrivelse - TrygFondens Familiehus Aalborg (udkast)
Driftsbudget overslag - TrygFondens Familiehus Aalborg
Organisationsform for Trygfondens Familiehus Aalborg
6. Godkendelse - Igangsætning af OPP-udbud af parkeringshus på NAU
Bilag
Oversigtsplan for parkeringshus 1 og parkeringshus 2
Detailoversigt for parkeringshus 1
7. Afrapportering vedrørende skærpet tilsyn Nyt Aalborg Universitetshospital
Bilag
Brev til Region Nordjylland vedr. skærpet tilsyn med Nyt Aalborg Universitetshospital
Nyt Aalborg Universitetshospital_Handlingsplan_Ekstern undersøgelse_04-01-2020
Anbefalinger med projektafdelingens bemærkninger
8. Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - januar 2021
Bilag
Notat vedrørende prognosemodel for Nyt Aalborg Universitstshospital -inkl bilag
9. Orientering