1. Meddelelse fra formanden
2. Orientering - Revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital
Bilag
Revideret tidsplan NAU august 2021
3. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 7/2021
Bilag
Prognose 2021 juni og juli incl bilag a og b
Opgørelse af totalramme 31.07.2021
Hovedstrukturplan august 2021
DTØ anbefalinger juni-juli 2021
4. Godkendelse - Revisionsberetninger for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020
Bilag
Region Nordjylland, beretning nr. 27, statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud m.v. 2020, endelig
Region Nordjylland, revisionspåtegning, årsregnskab 2020
Region Nordjylland, beretning nr. 28, revision af årsregnskab 2020, endelig
Regnskab 2020
5. Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2021
Bilag
Kvartalsrapport 2-2021
Midtvejsregulering 2021
6. Godkendelse - 1. behandling af Budget 2022
Bilag
Budgetoplæg 2022
Pris- og lønfremskrivning 2022
Lov- og cirkulæreændringer 2022
7. Godkendelse - Lånoptag til indbetaling af optjente feriemidler ca. 650 mio. kr.
Bilag
Låneanbefaling passivportefølje - Juli, 2021
Svar på ansøgning om lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler - Region Nordjylland
8. Forslag fra Enhedslisten
9. Godkendelse af pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune vedr. styrket akutindsats i nærområderne
Bilag
Notat - initiativer i pilotprojektet med Jammerbugt Kommune
10. Godkendelse - Opdateret samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren
Bilag
Opdateret samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland
Konkret samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren, Region Nordjylland
11. Orientering - Regnskab 2020 vedrørende Nordjysk Mad I/S
Bilag
Nordjysk Mad - Årsregnskab 2020
Nordjysk Mad - Revisionsprotokol 2020
12. Godkendelse - 28. udbud af regionale busruter og grøn omstilling
Bilag
Økonomi 28. udbud
13. Godkendelse - Høringssvar til NT´s mobilitetsplan
Bilag
Høringsskrivelse _ NT's Mobilitetsplan 2021-2024
Mobilitetsplan_2021-2024__Med_dialog_skaber_vi_fremtidens_NT
Udkast til Høringssvar - NT´s Mobilitetsplan 2021-2024 - Region Nordjylland
14. Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Nakkebjerg, Brønderslev Kommune
Bilag
Udkast til råstoftilladelse
Høringssvar fra Brønderslev Kommune
Høringssvar fra nabo
Høringssvar fra Vendsyssel Historiske Museum
Afgørelse efter miljøvurderingsloven af 8.juni 2021
15. Høring – Forlængelse af EUC Nordvests udbud af HHX på Fjerritslev Gymnasium
Bilag
Anmodning om Regionsrådets høringssvar
Resultater for HHX i Fjerritslev
Høringssvar Aalborg Handelsskole maj 2021
Høringssvar Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 2021
16. Høring - A2B ønsker at opsige driftsoverenskomst på FVU-området
Bilag
Opsigelse af driftsoverenskomst_A2B Mariagerfjord
Opsigelse af driftsoverenskomst_A2B Hjørring
Uddannelsesudvalgets udtalelse_A2B opsigelse
17. Orientering - BRN årsrapport 2020 samt strategi og handlingsplan 2021
Bilag
BRN Årsrapport 2020
BRN Strategi og handlingsplan - 2021
18. Godkendelse - Teknologipagtens prioriterede indsatser
Bilag
Prioriterede indsatser 2021
Nordjysk Teknologipagt Årsrapport 2020
19. Godkendelse - Klimaregnskab 2020 for Region Nordjylland
Bilag
Klimaregnskab Region Nordjylland 2020
Lukket punkt: 20. Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til psykiatriens etape 1
Lukket punkt: 21. Godkendelse - salg af ejendom 1
Lukket punkt: 22. Godkendelse - salg af ejendom 2