1. Meddelelse fra formanden
2. Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2022
Bilag
Udmøntningsnotat første runde - Budget 2022-1okt
3. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 9/2021
Bilag
Prognose NAU sept 2021 inkl bilag a og b
Opgørelse af totalramme 30.09.2021 - 2021 PL - endelig
Hovedstrukturplan okt 2021
4. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Aars
Bilag
Anlægsregnskab Aars
Revisorerklæring Aars
5. Godkendelse - Anlægsbevilling på 200,0 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital
6. Godkendelse - Anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning til renovering og udarbejdelse af hovedstrukturplan til Neurorehabiliteringen i Brønderslev