Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-06-2018 13:00

Udskriv

11. Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til teknisk rådgivning mv. til Steno Diabetes Center Nordjylland

Journalnr. 2017-032626

Resumé

Med afsæt i det indgåede samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden vedr. etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) har der været afholdt EU-udbud vedrørende teknisk rådgivning for opførelse af byggeri til Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN).

Der er i den forbindelse behov for en anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til omkostninger forbundet med etablering af SDCN.Sagsfremstilling

Der har været afholdt EU-udbud vedrørende teknisk rådgivning for opførelse af byggeri til Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), jf. andet punkt på dagsordenen.

Der er i den forbindelse behov for en anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til omkostninger forbundet med etablering af SDCN til og med licitation i totalentreprise.

Omkostningerne omfatter blandt andet honorar til teknisk rådgiver, bygherrerådgivning, geoteknik, landinspektør mv.Økonomi

Udgiften på 11,6 mio. kr. vil kunne finansieres af de midler, der blev bevilliget til Region Nordjylland af Novo Nordisk Fonden i Bygningsaftalen, hvor det samlede rådighedsbeløb til etablering af bygning til SDCN udgør 319,5 mio. kr.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe d. 7. juni 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til teknisk rådgivning mv. til Steno Diabetes Center Nordjylland.Forretningsudvalget 18-06-2018
Forretningsudvalget traf på mødet den 18. juni 2018 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Lopdrup og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 26. juni 2018 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Arne Nielsen, Erik Høgh-Sørensen, Lina H. Jespersen, Per Bisgaard og Martin Bech deltog ikke i sagens behandling.