Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

2. Godkendelse af udtræden af Regionsrådet - samt indkaldelse af 1. stedfortræder

Journalnr. 2018-013319

Sagsfremstilling

Tina Juul Kjellberg har anmodet om at udtræde permanent af Regionsrådet.

Arne Nielsen er 1. stedfortræder valgt på Liste A.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at Tina Juul Kjellberg udtræder permanent af Regionsrådet med virkning fra 26. marts 2019, og at Arne Nielsen indkaldes for resten af valgperioden med virkning fra samme dato.

En imødekommelse af anmodningen indebærer, at poster i følgende udvalg samt hverv skal besættes:

- Socialudvalget

- Udvalg for Regional Udvikling

- Nordsø kommissionen, CPMR - Perifere Maritime Regioner

- Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland (formand)

- Den Selvejende Institution Hospice Vendsyssel

- Turismefonden Nordjylland, tilforordnet i bestyrelsen

- Aalborg City Gymnasium (tidligere Aalborg Studenterkursus)

- Center for Døvblindhed og Høretab, Skolebestyrelsen for børneområdet

- Center for Døvblindhed og Høretab, Skolebestyrelsen for voksenområdetIndstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Godkender af Tina Juul Kjellberg udtræder af Regionsrådet med virkning fra den 26. marts 2019.

2. Godkender at Arne Nielsen indtræder i Regionsrådet med virkning fra den 26. marts 2019.

3. Udpeger til de ledige udvalgsposter og hverv.