Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

11. A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde

Journalnr. 2011-123263

Resumé

Regionerne har en koordinerende rolle inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår nye driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred geografisk spredning af tilbuddet om OBU og FVU, samt for at sikre at der er tilbud, der passer til alle målgrupper.

A2B søger om driftsoverenskomst på FVU-området i det dækningsområde, der hører ind under Thy-Mors HF & VUC. A2B udbyder i forvejen danskuddannelse for voksne udlændinge i Morsø kommune. Der er ikke umiddelbart behov for flere udbydere i Thy-Mors, men så længe ansøgeren opfylder kravene i forhold til at udbyde FVU, kan deres ansøgning om driftsoverenskomst ikke afvises. Ledelsen hos Thy-Mors HF & VUC bakker derfor op om ansøgningen.Sagsfremstilling

VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører for at sikre den bedste spredning af tilbuddet. De andre aktører kan være erhvervsskoler, specialskoler, oplysningsforbund m.fl.

Regionerne har en væsentlig koordinerende rolle inden for OBU og FVU. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for OBU og FVU. Derfor skal Regionsrådet høres løbende forud for indgåelse af nye driftsoverenskomster på disse områder.

I maj 2017 besluttede Regionsrådet at støtte, at regionens to VUC'er indgik driftsoverenskomst med en række institutioner på de to områder for at sikre en god geografisk spredning af tilbuddet, samt for at sikre at tilbuddet er tilpasset forskellige målgrupper. Der kan dog løbende komme ansøgninger fra institutioner, som ønsker driftsoverenskomst.

Thy-Mors HF & VUC har således modtaget ansøgning fra A2B, der ønsker at indgå driftsoverenskomst på FVU-området i Thy-Mors. A2B har i forvejen aftale om udbud af FVU danskuddannelsen for voksne udlændinge, og er derfor en af de institutioner, der kan ansøge om FVU driftsoverenskomst. A2B har, igennem arbejdet med at skaffe praktikpladser, tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. A2B vurderer derfor, at mange af de sprogskoleelever, der er tilknytte erhvervslivet, vil kunne profitere af FVU start og FVU trin 1 til 4. Det vil også være trygt for eleverne at vælge FVU hos en udbyder, de kender fra danskuddannelsen. På den baggrund vurderes det, at A2B kan nå det krævede aktivitetsniveau på 5 årselever.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling traf på mødet den 8. marts 2019 følgende beslutning:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for indstillingen.Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At støtte, at der indgås driftsoverenskomst som beskrevet.

Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Dansk Folkeparti tog forbehold for endelig stillingtagen.Ansøgning fra A2B om at udbyde FVU i Thy-Mors HF&VUC's dækningsområde
Thy-Mors HF&VUC's ledelses vurdering af A2B's ansøgning