Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-11-2019 13:00

Udskriv

5. Beslutning - Indførelse af røgfri arbejdstid

Journalnr. 2012-000698

Resumé

Danske Regioner opfordrer til at indføre røgfri arbejdstid i alle regioner fra 2020. Initiativet er en del af Røgfri Fremtid, hvor målet er en røgfri generation i 2030. "Røgfri Fremtid" er et partnerskab etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

Hovedudvalget i Region Nordjylland anerkender opfordringen fra Danske Regioner om en stramning på røgområdet. Hovedudvalget har d. 23. september 2020 formuleret en ændring af sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken og udarbejdet en uddybende retningslinje, fra røgfrit arbejdsmiljø til røgfri arbejdstid. Retningslinjen tager højde for regionens værdibaserede tilgang. Udvalget ønsker ændringen udmøntet pr. 1. januar 2020.(bilag)Sagsfremstilling

Initiativet kommer til at betyde en stramning for Region Nordjyllands ansatte. I dag har regionen en fælles overordnet Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, hvori røgfrihed er defineret på følgende måde:

”Region Nordjyllands arbejdspladser og matrikler er røgfrie for ansatte. Politikkens bestemmelser om røgfrit arbejdsmiljø omfatter samtlige røgproducerende produkter, der findes på markedet”.

Det vil sige, at man i dag har mulighed for at forlade matriklerne for at ryge. Med det nye initiativ ændres politikken til røgfri arbejdstid. Hvor fokus i dag er på, at røgen ikke skal genere omgivelserne, inkluderer stramningen også sundhedstilstanden hos den rygende. Det skal være mindre tilgængeligt at ryge for den, der allerede ryger, og forebyggelsesmæssigt skal det være sværere at begynde at ryge.

De øvrige regioner er i proces i forhold til ”Røgfri fremtid”.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget videresender punktet til godkendelse i Regionsrådet med følgende indstilling, at Regionsrådet:

  1. godkender Hovedudvalgets initiativ og konkrete ændring af personalepolitikken om røg inkl. tilhørende retningslinje
  2. godkender, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020


Forretningsudvalget 18-11-2019

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. november 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Otto Kjær Larsen deltog ikke i sagens behandling.RØGFRI ARBEJDSTID - bilag RR