Tilbage til oversigt

Udvalg for Regional Udvikling
30-09-2020 13:00

Udskriv

3. Orientering - Regional togdrift

Journalnr. 2015-001323

Resumé

Region Nordjylland er i dialog med Transportministeriet om en forlængelse af aftalen om regional togdrift samt en inklusion af lyntogsafgange, der i dag køres for DSB. Aftalen vil skulle løbe til 2030, hvor den statslige trafikplan har peget på, at jernbanen til Frederikshavn kan blive elektrificeret.

På mødet orienteres om seneste status fra dialogen, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser.

Udvalg for Regional Udvikling indstilles at drøfte punktet og tage orienteringen til efterretning.Sagsfremstilling

Region Nordjylland fik i 2018 overdraget Regionaltogsdriften som en tidsbegrænset administrationsaftale. Aftalen løber som udgangspunkt frem til december 2021 og en forlængelse skal bekræftes senest 1. oktober 2020. Samtidig kører vi fjerntogstrafikken som underleverandør til DSB, da DSB ikke har haft materiel til rådighed, som kan køre med det nyt signalsystem. Aftalen løber frem til, at DSB igen har tilstrækkeligt materiel til rådighed, hvilket forventeligt er december 2021.

Ved at have togdriften samlet har det været muligt at optimere køreplanlægningen og dermed skabe sammenhængende togrejser fra hhv. Skagen og Hirtshals til Aalborg, halvtimesdrift og en god sammenhæng til buskørslen. Der er registreret en vækst i antallet af togpassagerer, ligesom rettidigheden og kundetilfredsheden på de nordjyske baner er høj.

Regionsrådsformand Ulla Astman har haft korrespondance med Transportministeren om en forlængelse af aftalen om regional togdrift samt en overtagelse af fjerntogskørslen frem til 2030, hvor statens trafikplan har peget på, at jernbanen til Frederikshavn kan blive elektrificeret. Transportministeren ser positivt på, at Region Nordjylland overtager al togkørsel i Vendsyssel.

Administrationen i Regionen, Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner er i dialog med administrationen i Transportministeriet med henblik på at få en ny aftale på plads, der inkluderer både regionaltog mellem Skørping og Frederikshavn samt al togdrift i Vendsyssel. Aftalen ventes også at inkludere en hensigtserklæring om at forlænge togdriften til Hobro, når det bliver teknisk muligt.

Administrationen vil på mødet orientere Udvalg for Regional Udvikling om seneste nyt fra dialogen med Transportministeriet.Økonomi

Der orienteres på mødet om status på økonomisk konsekvens af en ny aftale.Indstilling

Administrationen indstiller at, Udvalg for Regional Udvikling

  1. drøfter og tager orienteringen til efterretning.
 

Referat

Udvalg for Regional Udvikling tog orienteringen til efterretning med bemærkningen om, at udvalget fortsat støtter regional togdrift.