Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
19-10-2020 09:00

Udskriv

7. Status vedr. indsatsen mod sexuel chikane på arbejdspladsen

Journalnr. 2018-013319

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelsen i Forretningsudvalget den 5. oktober 2020 gives der en mundtlig orientering fra Regionsrådsformanden fra møderne med henholdsvis repræsentanter fra #udentavshedspligt og Forhandlingsudvalget.

Omdrejningspunktet for begge møder har været muligheden for at tage initiativer i forhold til at skabe en kulturændring og forebygge episoder med uønsket seksuel opmærksomhed, sexisme og chikaner. Det har drejet sig om forhold både medarbejdere imellem, ledere og medarbejdere samt mellem patienter/pårørende og medarbejdere.

Der vil - forventeligt i weekende uge 42 - blive fremsendt et forslag til en udtalelse fra Forretningsudvalget om afstandtagen fra sexuel chikane på arbejdspladsen.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

Drøfter status og vedtager en udtalelse om sexuel chikane.