Tilbage til oversigt

Regionsr├ądet
24-11-2020 13:00

Udskriv

1. Meddelelse fra formanden

Referat

 Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 24. november 2020:

1. Afbud. Der var afbud fra Thomas Hav. Per Larsen havde meddelt, at han var forsinket.

2. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun i medfør af Styrelsesloven havde truffet en formandsbeslutning for at implementere Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle offentlige sygehuse og klinikker i Region Nordjylland. Ændringen fra det tidligere påbud pr. 5. november 2020 består udelukkende i, at påbuddet har baggrund i en ny bekendtgørelse samt at datoen for, hvornår påbuddet senest vil blive revurderet, er rykket fra d. 5. december til d. 15. december 2020. Påbuddet ophæves som hidtil senest d. 1. marts 2021.

Påbuddet er således tilsvarende seneste påbud pr. 5. november 2020, hvorfor der ikke sker ændringer i de besøgsrestriktioner, der allerede er udstedt.

3. Rokade i Venstre. Ulla Astman oplyste, at Martin Bech afløste Lone Sondrup på posten som gruppeformand. Lone Sondrup vil dog fortsat være 1. Næstformand for Regionsrådet.