Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

3. Beslutning - Godkendelse af afskrivning regnskabsår 2020

Journalnr. 2020-037675

Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2020 er tilgodehavender for perioden oktober 2019 til oktober 2020 gennemgået for vurdering af, om det reelt kan forventes, at beløbene indgår. Der er i den forbindelse fundet en række poster, som indstilles til afskrivning - i alt et samlet beløb på kr. 156.805,16.
Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse til regnskabsafslutning gennemgås Region Nordjyllands tilgodehavender, og det vurderes om beløbene reelt forventes indfriet.

Det vurderes, om der er foretaget de nødvendige handlinger i forsøget for at få beløbene opkrævet. Dette kan være i form af rykkerprocedurer, hvor debitor kontaktes op til tre gange ved brev eller telefonsamtale.

Der kan desuden være sager, som har været overdraget til retsinstanserne for på den måde at få indhentet regionens tilgodehavender. Det kan både være i forbindelse med et normalt sagsrykningsforløb og det kan være i forbindelse med konkurssager.

I alle tilfælde er de beløb, som er indstillet til afskrivning forsøgt inddrevet på relevant og realistisk måde.

Det samlede beløb på kr. 156.805,16 indstilles afskrevet, da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet kan inddrives.

Til sammenligning kan det oplyses, at afskrivningsbeløbene de to foregående år var betydeligt højere.

År

Afskrivningsbeløb

2018

1.533.102,95 kr.

2019

   688.391,50 kr.

2020

   156.805,16 kr.

 Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

  1. Godkender at beløbet på i alt kr. 156.805,16 afskrives.Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Bilag til afskrivning 2020.pdf