Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

15. Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland

Journalnr. 2012-027089

Resumé

Region Nordjylland og Region Midtjylland har i samarbejde udarbejdet en ny benyttelsesaftale. Aftalen dækker perioden 2021 til 2022 og er en overordnet aftale, der udstikker retningslinjerne for samarbejdet mellem de to regioner på det somatiske område.

Regionsrådet i Region Midt har godkendt aftalen. Administrationen indstiller, at Regionsrådet i Region Nordjylland også godkender benyttelsesaftalen.Sagsfremstilling

Region Nordjylland og Region Midtjylland har i samarbejde udarbejdet vedlagte benyttelsesaftale for 2021 og 2022. Aftalen tager overordnet afsæt i den eksisterende aftale for perioden 2018 til 2020.

Aftalen skitserer mere generelt rammerne for samarbejdet mellem de to regioner omkring den somatiske behandling - herunder forundersøgelse, udredning og behandling af patienter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland på hospitalerne i de to regioner. Aftalen skal ligeledes ses i sammenhæng med den gældende specialeplan og samarbejdet herom. 

Det konkrete formål med benyttelsesaftalen er at fremme samarbejde og udvikling på tværs af de to regioner. Aftalen indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling af sundhedsområdet på tværs af regionerne. Dette skal medvirke til at sikre en god planlægning og administration inden for sundhedsområdet.

Benyttelsesaftalen angiver endvidere nogle retningslinjer for behandling og afregning af behandling på tværs af regionerne. Herunder aftaler om rabat på patientbehandlingen og rammer for afregningen.

Opfølgning på benyttelsesaftalen og eventuelle ændringsforslag drøftes løbende i forbindelse med Direktørforum Nord møder, der jævnligt afholdes mellem de to regioner.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. Indgåelse af benyttelsesaftalen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland for 2021 til 2022.Forretningsudvalget 14-12-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Benyttelsesaftale 2021-2022
Benyttelsesaftale 2021-2022 med synlige ændringer