Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

4. Godkendelse - Praksisplan for kiropraktik

Journalnr. 2018-028160

Resumé

Udkast til ny praksisplan for kiropraktik har været i høring, og er efterfølgende blevet behandlet i Samarbejdsudvalget for kiropraktik.

Praksisplan for kiropraktik har været i Akut- og Praksisudvalget d. 10. november 2020.

Regionsrådet anmodes om at godkende endelig udgave af praksisplanen.

 Sagsfremstilling

I henhold til overenskomst om kiropraktik udarbejder regionen én gang i hver valgperiode en praksisplan med henblik på at tilrettelægge og sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen.

Praksisplanen for kiropraktik skal være med til at understøtte, at kiropraktorerne fortsat kan tilbyde høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Endvidere skal praksisplanen understøtte, at patienterne får effektive forløb på tværs af kiropraktorpraksis, øvrige behandlere i praksissektoren og hospitaler. Hensigten med praksisplanen er således at sikre rammerne for en fortsat udvikling af området til gavn for såvel regionens borgere som de praktiserende kiropraktorer.

Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem regionen og kiropraktorerne i Samarbejdsudvalget.

Udkast til ny praksisplan for kiropraktik har været i høring i perioden 2. marts 2020 til 31. august 2020 (forlænget grundet Covid-19).

Praksisplanen har været i høring ved følgende parter:

Der er modtaget høringssvar fra Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Hjørring Kommune, Rebild Kommune, Danske Fysioterapeuter, PLO-Nordjylland, Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget. Derudover har administrationen modtaget en bemærkning fra Dansk Kiropraktor Forening efter høringsfristen. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedhæftede høringsnotat.

De indkomne høringssvar og høringsnotatet blev taget til efterretning af Samarbejdsudvalget for kiropraktik på møde den 9. oktober 2020. Samarbejdsudvalget for kiropraktik besluttede på samme møde, at invitere PLO-Nordjylland til dialogmøde på baggrund af det indkomne høringssvar. Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget traf følgende beslutning på møde den 10. november:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther ønskede ført til protokols, at der bør skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på kiropraktikområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender endelig udgave af praksisplan for kiropraktik.Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre ønskede ført til protokols, at der bør skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på kiropraktikområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Høringsnotat vedr. Praksisplan for kiropraktik 2020
Høringssvar praksisplan for kiropraktik
Praksisplan for kiropraktik 2020
Referat fra Samarbejdsudvalg for kiropraktik d. 09.10.2020_punkt 3