Tilbage til oversigt

Regionsr├ądet
22-12-2020 13:00

Udskriv

1. Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 22. december 2020:

1. Afbud. Der var afbud fra Jørgen Hansen, Jørgen Rørbæk Henriksen og Arne Nielsen.

2. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun i medfør af Styrelsesloven havde truffet en formandsbeslutning om at udstede et påbud vedrørende besøgsrestriktioner.