Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

14. Udpegning - Medlemmer til priskomite for Idépris

Journalnr. 2020-037599

Resumé

Der er som en del af aftalen om Budget 2021 oprettet en Idépris med henblik på at fremme gode ideer til bedre arbejdstilrettelæggelse, bedre patientforløb, omlægning af arbejdsgange og mindre ”regel-tyranni”.

Derfor skal der etableres en priskomite, der skal vælge en prismodtager.

Regionsrådet anmodes om at udpege tre medlemmer til priskomiteen for Idéprisen.Sagsfremstilling

Idéprisen er oprettet i henhold til Budgetaftale 2021.

Formålet med prisen er at sætte yderligere fokus på - og anerkende og belønne - tiltag, der understøtter og styrker Region Nordjyllands vision om at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere ved at optimere og forbedre arbejdsgange og forretningsprocesser.

Prisen for bedste idé er på 25.000 kr. til den/de pågældende afdeling(er).

Uddelingen af prisen sker i forbindelse med budgetseminaret i 2021.

Forud for uddelingen nomineres fem gode ideer af et fagligt screeningspanel med fagpersoner og repræsentanter fra relevante virksomheder og hospitaler.

Administrationen præsenterer de nominerede ideer for priskomiteen, der består af:

Priskomiteen stemmer om valg af prismodtager.

Udpegning af medarbejderrepræsentanter til priskomiteen:

Hoveudvalget udpeger to medarbejderrepræsentanter til priskomiteen på mødet i udvalget den 17. december 2020.Kommunikation og dialog

Der oprettes en side på PersonaleNet om Idéprisen, hvor der blandt andet kan findes informationer om:

Siden på PersonaleNet gøres tilgængelig i første uge af januar 2021.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:
  1. At Regionsrådet udpeger tre medlemmer fra Regionsrådet til priskomiteen for Idéprisen.


Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Gruppeformændene anmodes om at komme med forslag til regionsrådsmødet den 22. december 2020.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Regionsrådet udpegede Lene Linnemann, Malene Busk og Henrik Buchhave.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Kommissorium for priskomité for Idépris