Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

2. Godkendelse - Region Nordjyllands mobile test ordning i forhold til test for Covid-19

Journalnr. 2020-029151

Resumé

Som led i smitteopsporing for COVID-19 har Region Nordjylland etableret en række udgående mobile prøvetagningsfunktioner og en paramedicinerordning, hvor der tilbydes test for COVID-19 udenfor hospitalsregi. De udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen blev etableret i foråret 2020 som midlertidige ordninger.

Det vurderes imidlertid, at der fortsat er behov for, at de udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen fortsætter resten af 2020 og foreløbig til 1. maj 2021. 

Administrationen indstiller, at ordningen med udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen forlænges foreløbig til 1. maj 2021 og at ordningen justeres eller ophører, såfremt behovet ændres. 

(Rettelse: Åbningstiden er alle HVERdage 08:00-20:00. Ved Forretningsudvalgets behandling af sagen var det angivet, at det var "alle dage". Fejlen er rettet.)Sagsfremstilling

I foråret 2020 etablerede regionen en række udgående mobile prøvetagningsfunktioner og en paramedicinerordning i forbindelse med test for COVID-19. Aftalerne blev indgået med de Klinisk Biokemiske Afdelinger på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet samt Den Præhospitale Virksomhed (paramedicinerne). Der er tale om udgående funktioner, hvor der foretages test af immobile borgere i eget hjem, som eksempelvis står overfor at skulle indlægges på hospitalet, eller som skal på plejehjem. Det kan også være i forbindelse med test på plejehjem eller bosteder, hvor der opstår mistanke eller for at udelukke COVID-19.

Aftalerne blev etableret som midlertidige løsninger. Det har siden vist sig, at der fortsat er behov for at køre videre med de mobile udgående prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen, COVID-19 situationen i det nordjyske sundhedsvæsen taget i betragtning. 

Det indstilles derfor, at de etablerede mobile funktioner fortsætter året ud, og foreløbig frem til 1. maj 2021.

I vedlagte notat fremgår en nærmere beskrivelse af de forskellige udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen, et overblik over antallet af podninger, der er foretaget, samt økonomien knyttet op omkring de udgående mobile funktioner.Økonomi

Beregninger i forhold til drift af de udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt Regionshospital Nordjylland:

Et årsværk til en bioanalytiker koster ca. kr. 0,6 mio. kr. (brutto), og bilen koster ca. kr. 70.000 årligt at lease.

Ordningerne finansieres via COVID-19 kontoen. 

Samlet finansieringsbehov eklusive utensilier og værnemidler andrager: kr. 1,86 mio. kr. årligt 

Samlet udgifter inkl. Den Præhospitale Virksomhed svarer til 2,71 mio. kr. årligtIndstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at de udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramediciner- ordningen videreføres, i første omgang frem til 1. maj 2021.

2. Godkender at ordningen tilrettes, såfremt behovet ændres. 

3. Videresender sagen til orientering for Regionsrådet.Forretningsudvalget 30-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

 Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Notat vedr. mobile testsetup i Region Nordjylland.docx