Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

20. Beslutning - Anlægsbevilling til ibrugtagningen af NAU

Journalnr. 2020-042034

Resumé

Der er behov for en anlægsbevilling på 25,7 mio. kr. til IT-mæssig opdrift i forbindelse med ibrugtagningen af NAU.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 25,7 mio. kr.. Frigivelse stemmer overens med Regionens budgetaftale 2021.Sagsfremstilling

I forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital vil der være en IT-mæssig opdrift. I 2021 er der forventede øgede udgifter til anskaffelse til digitaliseringsprojekter for NAU på 25,7 mio. kr. De enkelte udgiftsposter er angivet i tabel 1.

 

Tabel 1: Anskaffelser i 2021

25,7

- Patientlogistik

4,0

- Servicelogistik

11,5

- Lagerautomat

3,0

- Udvikling / rekonfigurering af kliniske systemer

1,2

- Digital understøttelse af mobilitet

3,0

- HL/NAU/IT pulje

3,0

 

De anslåede udgifter er engangsudgifter, og dækker primært over softwareanskaffelser samt tilrettelser af eksisterende it-løsninger. I 2022 estimeres de tilsvarende anskaffelsesudgifterne at være 11,3 mio. kr.

Ovenstående anskaffelser dækker over de nødvendige udgifter, der er forbundet med den it-understøttelse af sikker og stabil drift af Nyt Aalborg Universitetshospital. Der har således været foretaget en række prioriteringer for at sikre hospitalets basisdrift og samtidig fastholde udgiftsniveauet på et minimum.

 Økonomi

Der er behov for en anlægsbevilling på i alt 25,7 mio. kr.

Anlægsudgifterne kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i udgiftsposterne tabel 1.

Kommunikation og dialog

Punktet er en del af Regions samlede budgetaftale for 2021, og er blevet beskrevet i notat 4 på Regionens budgetkonference i August 2020. Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at der frigives en anlægsbevilling på 25,7 mio. kr. i 2021 til IT-mæssig opdrift på NAU.

Forretningsudvalget 14-12-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.