Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

15. Høring – Forlængelse af EUC Nordvests udbud af HHX på Fjerritslev Gymnasium

Journalnr. 2019-000849

Resumé

Siden 2010 har EUC Nordvest udbudt den merkantile studentereksamen, HHX, som udlagt aktivitet på og i samarbejde med Fjerritslev Gymnasium. Godkendelsen er midlertidig, men er siden blevet fornyet og forlænget i 2014. EUC Nordvest søger nu om endnu en forlængelse med henblik på fortsat udbud af HHX-uddannelsen efter august 2022.

Grundet sin koordinerende rolle på området, særligt vedr. geografisk placering og kapaciteten på uddannelserne, skal Regionsrådet høres, hvorefter Børne- og Undervisningsministeriet træffer afgørelse i sagen.

Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at afgive et positivt høringssvar.Sagsfremstilling

I 2010 fik EUC Nordvest Undervisningsministeriets godkendelse til at udbyde den merkantile studentereksamen, HHX, på Fjerritslev Gymnasium på forsøgsbasis. I den forbindelse blev det daværende Regionsråd hørt om sagen og afgav positivt høringssvar, da et HHX-udbud på Fjerritslev Gymnasium var med til at styrke campustanken - sammen med STX og HF.

Siden 2012 har der været et aktivt HHX-udbud i Fjerritslev. Udbuddet gennemføres i et samarbejde mellem EUC Nordvest og Fjerritslev Gymnasium og er beliggende på Fjerritslev Gymnasium. Det er dog EUC Nordvest, der står med såvel det pædagogiske som det økonomiske ansvar.

I 2014 blev udbudsgodkendelsen fornyet og forlænget, denne forlængelse skulle ikke i høring hos Regionsrådet.

EUC Nordvest søger nu om endnu en forlængelse, så de også fra 2022 kan udbyde HHX i Fjerritslev (Bilag 1). Udbuddet har dog kørt så længe på en midlertidig ordning, at Børne- og Undervisningsministeriet har bedt om, at der indhentes høringssvar forud for behandlingen - både fra de nærmeste interessentskoler (Aalborg Handelsgymnasium og Himmerlands Erhverv- og Gymnasieuddannelser) og Regionsrådet.

Hvert år er der et optag på ca. 30-40 elever på HHX i Fjerritslev (27 tilmeldte i år pr. 15. marts). Dette bevirker at HHX-afdelingen i Thisted har oplevet reduceret søgning fra den vestlige del af Jammerbugt kommune. Størrelsen på udbuddet i Fjerritslev gør endvidere, at det er en økonomisk tung opgave.

Alligevel ønsker EUC Nordvest at fortsætte udbuddet i et tæt samarbejde med Fjerritslev Gymnasium, men med en klar erhvervsrettet profil, så det sikres, at alle faglige krav til HHX-uddannelsen honoreres. EUC Nordvest vurderer, at der er et behov for HHX i Fjerritslev, idet nærmeste HHX-udbudssted ellers er Aalborg  Handelsskole eller EUC Nordvest i Thisted. Unge, der ønsker en STX eller HF kan tage uddannelsen i byen. Udbuddet klarer sig godt - hvilket bl.a. kan ses på elevtilfredshedsundersøgelser og eksamenskarakterer (Bilag 2).

EUC Nordvest har indhentet høringssvar fra Aalborg Handelsskole (bilag 3) og fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, HEG (bilag 4), som begge støtter en forlængelse af udbuddet. Dog udtrykker HEG bekymring for, at elever fra Løgstør vil vælge Fjerritslev i stedet for Aars og dermed presse et HHX-udbud i Aars, der i forvejen er skrøbeligt volumenmæssigt. Der er 2 ansøgere fra Løgstør til udbuddet i Fjerritslev til næste skoleår, mens der pt. går 4 i 1.G og 2 i 2.G.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalg og Regionsrådet:

  1. at afgive et positivt høringssvar fra Region Nordjylland.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Anmodning om Regionsrådets høringssvar
Resultater for HHX i Fjerritslev
Høringssvar Aalborg Handelsskole maj 2021
Høringssvar Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 2021