Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

10. Godkendelse - Opdateret samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren

Journalnr. 2018-031612

Resumé

Specialsektoren og Mariagerfjord Kommune har siden 2014 haft en samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde. Denne aftale er nu blevet opdateret.

Det indstilles, at Regionsrådet godkender den opdaterede samarbejdsaftale.Sagsfremstilling

Specialsektoren, Region Nordjylland driver otte sociale tilbud med beliggenhed i Mariagerfjord Kommune. De otte regionale tilbud er Bostedet Hadsund, Neurocenter Østerskoven og de fem tilbud under Området for Voksne med Udviklingshæmning – Sødisbakke. Mariagerfjord Kommune er dermed den kommune i Nordjylland, som huser flest regionale sociale tilbud.

Den fælles geografiske placering giver en oplagt platform for at indgå i et tæt samarbejde om indsatser på social- og handicapområdet til gavn for kommunens borgere og de borgere, der anvender de regionale tilbud. Kommunen og regionen har derfor i 2014 indgået en samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med den løbende dialog mellem kommunen og regionen blev det aftalt at opdatere samarbejdsaftalen, så den i højere grad afspejler samarbejdet i 2021. Samtidig var der enighed om at aftalen suppleres med et bilag om konkrete samarbejder mellem Specialsektoren og kommunen, som kan opdateres efter behov.

Samarbejdsaftalen er derfor en opdatering af den tidligere samarbejdsaftale og er udtryk for en videreførelse og udvidelse af det gode samarbejde mellem parterne. Samarbejdsaftalen samt bilag om konkrete samarbejder er vedlagt.

 

Formål med samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen skal fungere som en ramme for tæt dialog om det specialiserede socialområde mellem kommunen og regionen. Via dialogen kan parterne udvikle nye initiativer og indsatser samt finde fleksible løsninger på fælles udfordringer.

Aftalen skal desuden understøtte, at den kommunale og regionale indsats sammentænkes bedst muligt - hvor det giver mening – for at skabe sammenhæng og synergieffekter på tværs af sektorerne. Der skal være fokus på løsninger med kvalitet, høj faglighed og økonomisk ansvarlighed.

Kommunen og regionen samarbejder - eller planlægger at samarbejde – om f.eks.;Kommunikation og dialog

Samarbejdsaftalen og tilhørende bilag om konkrete samarbejder behandles i kommunens Udvalg for Sundhed og Omsorg d. 31. maj 2021 og efterfølgende i Byrådet d. 24. juni 2021.

Socialudvalget 28-06-2021

Dorte Juul Hansen orienterede om den opdaterede samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren.

Socialudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender den opdaterede samarbejdsaftale.Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At godkende den opdaterede samarbejdsaftale.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Opdateret samarbejdsaftale på det specialiserede socialområde mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland
Konkret samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren, Region Nordjylland