Tilbage til oversigt

Regionsr├ądet
23-08-2021 13:00

Udskriv

1. Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 23. august 2021:

1. Afbud. Der var afbud fra Lina H. Jespersen og Jette Ramskov.

2. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun ved en formandsbeslutning jf. Styrelsesloven havde truffet beslutning om at godkende Venstres ønske om en intern rokade: Martin Bech afløser Peter Therkildsen i Forretningsudvalget. Peter Therkildsen indtræder i stedet i Patientudvalget, (hvorfra Martin Bech udtræder).