Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

16. Høring - A2B ønsker at opsige driftsoverenskomst på FVU-området

Journalnr. 2011-123263

Resumé

Regionerne har en koordinerende rolle inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår eller opsiger driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

HF& VUC Nord og Thy-Mors HF & VUC er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred geografisk spredning af tilbuddet om OBU og FVU, samt for at sikre at der er tilbud, der passer til alle målgrupper.

A2B har driftsoverenskomst på FVU-området flere steder i regionen og ønsker at opsige aftalerne i Mariagerfjord kommune og Hjørring kommune pga. manglende aktivitet.Sagsfremstilling

Ansvaret
HF&VUC Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører både for at sikre en god geografisk dækning og tilbud til forskellige målgrupper. 

Det er således VUC'ernes ansvar at sikre et tilstrækkeligt udbud - også i situationer, hvor driftsoverenskomstparter ønsker at opsige deres overenskomst. 

Den koordinerende rolle
Regionerne har en væsentlig koordinerende rolle inden for OBU og FVU. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for OBU og FVU. Derfor skal Regionsrådet høres forud for indgåelse og opsigelse af nye driftsoverenskomster på disse områder.

Opsigelse af driftsoverenskomster
HF& VUC Nord har modtaget opsigelse af driftsoverenskomst på FVU-området fra A2B i hhv. Mariagerfjord og Hjørring kommuner (bilag 1 og 2).

A2B udbyder danskuddannelse på deres sprogcentre flere steder i Regionen og har også driftsoverenskomst på FVU-området. A2B er en privat udbyder af danskundervisning, og har været godkendt som udbyder i en del år. https://www.a2b.dk/ De udbyder danskundervisning i store dele af landet og er forankret i organisationen AS3, som er en international virksomhed med mange andre aktiviteter; konsulentvirksomhed, outplacement, rekruttering o.lign. https://www.as3.dk/

A2B vurderer at, aktiviteten på FVU er så lille i Mariagerfjord og Hjørring, at de ikke har forventning om en aktivitet på over de 5 årskursister, som bekendtgørelsen foreskriver for at kunne opretholde et udbud. De ønsker, at en anden aktør overtager deres aktuelle hold.

Der har ikke været FVU-aktivitet på FVU hos A2B i Hjørring i 2021 og hos A2B i Mariagerfjord er der 25 FVU-kursister i Hobro. Disse kursister overdrages til HF& VUC Nord.

Fælles for opsigelserne er, at områderne er dækket af VUC og andre driftsoverenskomstparter. I Hjørring findes der i forvejen fire andre udbydere af FVU: EUC Nord, AOF Vendsyssel, SOSU Nord og HF&VUC NORD. Derfor er vurderingen at kursisterne fra A2B, vil kunne få et tilbud med en anden aktør.

I Mariagerfjord er der ud over A2B en udbyder: HF&VUC NORD. VUC har mulighed for og skal efter loven dække aktiviteten, og vil lave en samarbejdsaftale med A2B om varetagelsen af FVU ift. fremtidige kursister på sprogskolen. 

A2B ønsker at opsige deres driftsoverenskomst så hurtigt som muligt, der er dog et opsigelsesvarsel på 6 måneder, og opsigelsen skal behandles i såvel i regionsrådet som VUC's bestyrelse.

HF&VUC Nord lever således stadig op til sit ansvar om at sikre et tilstrækkeligt udbud inden for rimelig transportafstand. Derfor anbefaler Uddannelsesudvalget ved de to VUC'er at driftsoverenskomsterne opsiges. (bilag 3)Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet: 

  1. at Region Nordjylland udarbejder et høringssvar, der støtter A2B's opsigelser af driftsoverenskomst.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Opsigelse af driftsoverenskomst_A2B Mariagerfjord
Opsigelse af driftsoverenskomst_A2B Hjørring
Uddannelsesudvalgets udtalelse_A2B opsigelse