Tilbage til oversigt

Regionsr├ądet
23-08-2021 13:00

Udskriv

8. Forslag fra Enhedslisten

Journalnr. 2018-013319

Sagsfremstilling

Administrationen har fra Enhedslisten modtaget følgende forslag:

"Nedenstående beslutningsforslag bedes behandlet på regionsrådsmødet den 23. August under henvisning til forretningsordenen for Regionsrådet paragraf 3 stk. 1:

Forslag:

”Regionsrådet i Nordjylland pålægger hermed Danske Regioner at skride til handling i forhold til den nu over 2 måneders lange sygeplejerske strejke og at tage kontakt til Regeringen snarest, så konflikten kan få en ende.”

Begrundelse:

Det er regionerne, der har ansvaret og er arbejdsgivere, MEN vi har desværre ikke de nødvendige virkemidler - penge på bordet til lønløft og nedsættelse af en ligelønskomite.

Men det har regeringen og Folketinget, så derfor pålægges bestyrelsen at tage kontakt herom snarest, så konflikten kan få en ende.

Vi er løbende blevet holdt informeret om strejkens omfang, dels fra TR på sygehusene og dels fra regionens administration.

Der er ingen tvivl om, at det er en særdeles uholdbar og alvorlig situation, der er tale om og ingen tvivl om, at det går ud over patienterne og sikkerheden og ligeledes udover et særdeles hårdt presset personale.

Det er ikke mindst i forhold til overbelægningen, at der er et helt uholdbart pres og det forhold, at der ikke kan udskrives patienter til Aalborg Kommune, forværrer situationen.

Det er Enhedslistens frygt, at sundhedsvæsnet står overfor et kollaps, så derfor bør der skrides til øjeblikkelig handling.

Og det er bestemt osse vores frygt, at hvis dette ikke sker, vil det blive endnu sværere at rekruttere og fastholde det nødvendige sundhedspersonale.”

 

 Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Regionsrådet tager stilling til forslaget fra Enhedslisten.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

På baggrund af drøftelserne blev der opnået enighed om at ændre ordet "pålægger" til "opfordrer" og Regionsrådet vedtog herefter følgende opfordring:

"Regionsrådet i Nordjylland opfordrer hermed Danske Regioner at skride til handling i forhold til den nu over 2 måneders lange sygeplejerske strejke og at tage kontakt til Regeringen snarest, så konflikten kan få en ende.”

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.