Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-10-2021 13:00

Udskriv

5. Godkendelse - Anlægsbevilling på 200,0 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Den samlede ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital udgør i løbende pris 4,9 mia.kr. Heraf udgør håndværkerrammen 3,2 mia.kr.

Regionsrådet har i perioden 2013 - august 2021 meddelt anlægsbevilling på i alt 2,8 mia.kr.

Der er nu behov for, at der frigives en anlægsbevilling som ramme for den fortsatte fremdrift, herunder aftaler vedrørende ekstraarbejder, forceringsaftaler og aftaler om forlænget byggetid.

Det indstilles, at Regionsrådet frigiver anlægsbevilling på 200,0 mio.kr.Sagsfremstilling

Ud af den samlede ramme på Nyt Aalborg Universitetshospital på ca. 4,9 mia.kr. (løbende priser) udgør håndværkerrammen i alt ca. 3.2 mia .kr.

Af håndværkerrammen har Regionsrådet løbende gennem perioden 2013-2021 meddelt anlægsbevillinger på i alt ca. 2.8 mia. kr., hvilket navnlig er sket i forbindelse med godkendelse af licitationsresultater på de enkelte delprojekter.

De tidligere meddelte bevillinger er nu fuldt ud disponeret i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler mv. 

Der er derfor nu behov for, at der frigives en anlægsbevilling som ramme for den fortsatte fremdrift, herunder aftaler vedrørende ekstraarbejder, forceringsaftaler og aftaler om forlænget byggetid.

Det drejer sig i særlig grad om den fortsatte fremdrift på apteringsentrepriserne (gulvarbejde, lofts- og vægarbejder og malerarbejde) samt installationsentrepriserne (el, vand, varme, køling, brandalarm, sikringsanlæg m.m.)

Der ansøges på den baggrund om en rammebevilling på i alt 200 mio. kr.

Der vil blive fremsendt ansøgning om meddelelse af anlægsbevillinger på den resterende del af håndværkerrammen i tilknytning til afholdelse af licitationer på  de sidste bygge- og anlægsentrepriser, herunder landskabsprojektet, som omfatter anlæggelse af parkeringspladser, veje/stier, belysning og grønne områder.

Finansiering af anlægsbevillingen vil kunne anvises via det afsatte budget til håndværkerarbejder indenfor kvalitetsfondsprojektets totalramme.

Det bemærkes, at de nævnte beløb ikke omfatter den anslåede overskridelse af projektets totalramme, som i henhold til den seneste månedsrapport udgør ca. 198 mio. kr.Økonomi

Bevillingen på 200,0 mio.kr. anvises inden for den samlede ramme på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet i Politisk Følgegruppe den 6. oktober 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender at en anlægsbevilling på 200,0 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital frigivesForretningsudvalget 11-10-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lone Sondrup og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.