Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-10-2021 13:00

Udskriv

6. Godkendelse - Anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning til renovering og udarbejdelse af hovedstrukturplan til Neurorehabiliteringen i Brønderslev

Journalnr. 2018-003432

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til antagelse af rådgiver til igangsætning af udbuddet til renovering af Neurorehabiliteringen i Brønderslev samt antagelse af rådgiver til at stå for udarbejdelsen af en hovedstrukturplan for matriklen.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.Sagsfremstilling

Den 24. november 2020 godkendte et flertal i Regionsrådet, at Neurorehabiliteringen i Region Nordjylland fortsat skal varetages i de bygningsmæssige rammer i henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.

På den baggrund igangsættes en renovering af Neurorehabiliteringen i Brønderslev ud fra de rammer som blev politisk godkendt i Regionsrådet i juni 2021.

Beslutningen blev, at det afsatte anlægsbudget i 2021 og 2022 på i alt 30,0 mio. kr. fastholdes, som beskrevet i Senarie 2 med henblik på fase 1 af modernisering af de fysiske rammer for Neurorehabiliteringen i Brønderslev.  Herudover blev det besluttet, at der udarbejdes en samlet hovedstrukturplan for de fremtidige disponeringer på matriklen.

Der er på investeringsoversigten til budget 2021 afsat 30 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022.

Der skal antages to rådgivere:

Endelig reserveres et mindre anlægsbeløb til supplerende undersøgelser, rådgivning og vurderinger i forbindelse med udbuddet af renoveringsopgaven.

Rådgiverne skal koordinere rådgivningsarbejdet tæt for at sikre sammenhæng og synergi mellem de kortsigtede renoveringsopgaver og hovedstrukturplanens perspektiver.Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udbuddet af renoveringen af de fysiske rammer.

Den finansielle dækning af anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr. kan anvises på anlægsbudget 2021 af de anlægsmidler, der er afsat til Neurohabilitering.

Såfremt ydelserne til rådgivningen til hovedstrukturplansarbejdet overstiger det estimerede niveau, kan der anvises yderligere finansiering fra anlægskontoen "Forundersøgelser".Kommunikation og dialog

Sagen har været drøftet på  møde det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland den 1. oktober 2021.

Anlægsbevillingen er sendt i høring i Byggeudvalget sideløbende med, at sagen er fremsendt til Forretningsudvalget.

Tilbagemeldingen fra Byggeudvalget vil foreligge til Forretningsudvalgsmødets behandling af sagen mandag den 11. oktober 2021.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til antagelse af rådgiver til igangsætning af udbuddet til renovering af Neurorehabiliteringen i Brønderslev samt antagelse af rådgiver til at stå for udarbejdelsen af en hovedstrukturplan for matriklenForretningsudvalget 11-10-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lone Sondrup og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.