Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 28-11-2017 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Til drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 3-2017
3.Godkendelse af udkast til drejebog
4.Beslutning vedr. ansøgning om råstofindvinding på Thorupstrand, Jammerbugt Kommune
5.Anmodning om drøftelse af hospicesag
6. LUKKET PUNKT: Godkendelse af Bygningsaftale og Bevillingsaftale
7. LUKKET PUNKT: Beslutning - præhospitale ydelser
8.Fritagelse for valg