Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 26-02-2019 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2. LUKKET PUNKT: Ansættelse af regionsdirektør
3.Økonomirapport 0-2019
4.Godkendelse af overførsler af budgetmidler fra 2018 til 2019
5.Godkendelse af tids- og procesplan for budget 2020
6.Orientering om overgang til LPR3
7.Godkendelse af afrapportering: Forslag til regionalt Center for Funktionelle Lidelser
8.Forslag fra Dansk Folkeparti om frivillig tolkning
9.Udmøntning af midler til psykiatriområdet fra Finanslov 2018 og Finanslov 2019 samt anmodning om omprioritering af midler tildelt psykiatrien ved budgetforliget for 2019
10.Redegørelse
11.Godkendelse af udtalelse til Statsrevisorernes beretning om undersøgelse af forløbet for flygtninge med traumer
12.Status og beslutning - indsats for sundhedsinnovation
13.Forslag til Klimahandlingsplan for Region Nordjylland
14.Udmøntning af Klimapulje
15.Beslutning - Udpegning af nyt graveområde ved Vester Hassing, Aalborg Kommune
16.Beslutning - Offentlig høring om forslag til nyt graveområde ved Gøttrup fiskesø, Jammerbugt Kommune
17.Status og beslutning - transportmuligheder for gymnasieelever fra Aabybro området
18.Udpegning til Turismeudviklingsfonden Nordjyllands bestyrelse
19.Udpegning af medlem til bestyrelsen for Den Jyske Kunstfond
20. LUKKET PUNKT: Orientering - Bevilling af anlægsmidler til klargøring af boliger på Aktivitets- og Botilbud – CDH og udvidelse af lejemål på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed