Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 26-03-2019 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse af udtræden af Regionsrådet - samt indkaldelse af 1. stedfortræder
3.Godkendelse af bemærkninger fra Regionsrådet til Rigsrevisionens beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
4.Godkendelse af Regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens beretning om Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
5.Orientering om indførelse af fælles visitation af akutte patienter i Region Nordjylland
6.Ansøgninger til Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse
7.Orientering vedr. indførelse af nationalt fælles akutnummer
8.Forslag fra Dansk Folkeparti
9.Beslutning - Foretrædeordning
10.Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2018
11.A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde
12.Høring om nedlæggelse af VUC&hf Nordjyllands afdelinger i Brovst og Hirtshals
13.Anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen
14. LUKKET PUNKT: Fortsat udflytning af psykiatrien til Østmatriklen
15. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af udfasede lægeboliger ved Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev
16. LUKKET PUNKT: Udbudssag