Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 26-11-2019 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 3-2019
3.Beslutning - Første udmøntningsrunde for Budget 2020
4.Beslutning - Udmøntning af 2019 FL-midler til høreområdet i Region Nordjylland
5.Beslutning - Indførelse af røgfri arbejdstid
6.Beslutning - Godkendelse af udtalelse vedr. beretning 21/2018 Revision af statens forvaltning 2018
7.Beslutning - Udpegning af nyt graveområde ved Gøttrup fiskesø, Jammerbugt Kommune
8.Beslutning - Initiativer under Teknologipagten
9.Beslutning - Høring: Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Jammerbugt kommune
10.Beslutning - Henvendelse angående uddannelsesrute
11.Beslutning - Høring: Nye vedtægter for NordDanmarks EU-kontor
12.Beslutning - Udmøntning af Kulturpulje 2019
13. LUKKET PUNKT: Beslutning - Låneoptag vedr. det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri i Aalborg – NAU, 2019
14. LUKKET PUNKT: Beslutning - Låneoptag vedr. refinansiering af afdrag i 2019
15. LUKKET PUNKT: Beslutning - Overdragelse af Strandgården, Fyrvejen 65, Nykøbing Mors til Morsø Kommune
16. LUKKET PUNKT: Beslutning – Salg af jordareal ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring