Forretningsudvalgets møder

Dagsorden
Forretningsudvalget 19-10-2020 09:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1. LUKKET PUNKT: Orientering om tiltag på cyber- og informationssikkerhedsområdet
2.Beslutning - Første udmøntningsrunde for budget 2021
3.Beslutning - Transportmuligheder for elever på erhvervsuddannelserne
4.Beslutning - Godkendelse af revideret uddannelsesplan og nye fokusområder for 2021 og 2022
5.Orientering - Status for søgning og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2020
6. LUKKET PUNKT: Udkast klimasamarbejdsaftaler med regeringen
7.Status vedr. indsatsen mod sexuel chikane på arbejdspladsen
8. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Etablering af nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet
9.Orientering om afregningssystemet LUNA til praksisafregning
10. LUKKET PUNKT: Prækvalifikation af hovedentreprenør til Steno Diabetes Center Nordjylland
11. LUKKET PUNKT: Beslutning - Forberedelse af salg af ejendom
12. LUKKET PUNKT: Tillægsaftale
13.Orientering - Status på fremrykning af anlæg og investeringer til 2020
14. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 25,0 mio. kr. til indkøb af bedside terminaler til Nyt Aalborg Universitetshospital
15.Orientering