Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 24-11-2020 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Orientering og godkendelse: Kvartalsrapport 3-2020
3.Beslutning - Godkendelse af afskrivning regnskabsår 2020
4.Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for 2021-2023
5.Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation, 2021-2023
6.Beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland
7.Godkendelse - Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om specialiseret palliation
8.Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2021-2022
9.Beslutning - Opfølgning på de lokale Klimahandlingsplaner
10.Beslutning - Indsatsen for affaldshåndtering i Region Nordjylland
11.Beslutning - Udmøntning af den store kulturpulje 2020
12.Beslutning - Udmøntning af Kultur og Sundhedspuljen 2020
13.Beslutning - Revurdering af vilkår i tilladelse i Siem Skov, Rebild Kommune
14.Beslutning: Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde
15. LUKKET PUNKT: Godkendelse af lånoptag til regnskab 2020
16. LUKKET PUNKT: Tildeling af annoncerede kapaciteter på almen praksis området november 2020
17. LUKKET PUNKT: Beslutning – leje af lokaler til Digitalisering og IT
18. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udbetaling af ekspropriationserstatning ved Nyt Aalborg Universitetshospital