Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 22-12-2020 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Region Nordjyllands mobile test ordning i forhold til test for Covid-19
3.Godkendelse - Oprettelse af klinik for senfølger efter COVID-19
4.Godkendelse - Praksisplan for kiropraktik
5.Godkendelse - Praksisplan for fysioterapi
6.Fase- og kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2020
7.Beslutning - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2021
8.Beslutning - Forslag til udmøntning af restbeløb for Klimabudget 2020
9.Beslutning - Oprettelse af passagerråd i Nordjylland
10.Beslutning - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022
11.Godkendelse - revision af Kulturplan 2019-2022
12.Beslutning - støtte til projektforslag under Teknologipagten
13.Godkendelse - Udbud og implementering af plukkerobot ved Sygehusapoteket
14.Udpegning - Medlemmer til priskomite for Idépris
15.Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
16.Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for udvidelse med 3 pladser på Hospice Vangen
17.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Brovst
18.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Kærvang Fjorden
19.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygninger på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke
20.Beslutning - Anlægsbevilling til ibrugtagningen af NAU
21.Beslutning - Anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital
22.Beslutning - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital
23. LUKKET PUNKT: Beslutning - Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2021
24. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Udbud af rådgivning i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital
25. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af ejendom
26. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til om- og tilbygninger ved Psykiatrien i Brønderslev