Forretningsudvalgets møder

Dagsorden
Forretningsudvalget 18-01-2021 09:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1. LUKKET PUNKT: Drøftelse - tilbud og regional kontrolberegning på udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende patienttransport
2. LUKKET PUNKT: Orientering om valg af indkøbsstrategi for anskaffelse af løn- og vagtplansystem i Region Nordjylland
3. LUKKET PUNKT: Beslutning: Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til udvidelse af de fysiske rammer til ambulant behandling ved Psykiatrien i Brønderslev
4.Orientering - Status på fremrykning af anlæg og investeringer til 2020
5.Planer for etablering af TrygFondens Familiehus Aalborg med henblik på fremsendelse af ansøgning til TrygFonden
6.Godkendelse - Igangsætning af OPP-udbud af parkeringshus på NAU
7.Afrapportering vedrørende skærpet tilsyn Nyt Aalborg Universitetshospital
8.Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - januar 2021
9.Orientering