Forretningsudvalgets møder

Dagsorden
Forretningsudvalget 22-03-2021 09:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundhedsministeriet 4/2020
2.Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 2/2021
3.Godkendelse - Øget budgetramme til aktivitetsafvikling og orientering om status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger
4.Godkendelse - Revideret politisk proces ifm. Budget 2022
5.Godkendelse - Profilplan for Region Nordjylland
6.Godkendelse - Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021
7.Godkendelse - Udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø
8.Godkendelse - Praksisplan for almen praksis
9.Orientering - Etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland
10.Godkendelse - Opfølgning på Regional Udviklingsstrategi
11.Godkendelse - Elladestandere og eldrevne køretøjer
12.Godkendelse - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune
13.Godkendelse - Høringssvar vedr. nedlæggelse af HF&VUC Nordjyllands afdeling i Hadsund
14.Godkendelse - Støtteerklæringer til puljeansøgninger vedr. uddannelsesdækning
15.Godkendelse - Høringssvar vedr. planer for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning
16.Godkendelse - Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021
17. LUKKET PUNKT: Lukket punkt: Orientering - Genudbud af ejendom
18.Godkendelse - Bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital
19.Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital
20.Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital
21.Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital
22. LUKKET PUNKT: Beslutning: Anlægsbevilling på 100,5 mio. kr. til indkøb af AGV-transportudstyr, vognvask og vogn buffer for transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital
23.Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse
24.Orientering