Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 30-03-2021 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Profilplan for Region Nordjylland
3.Godkendelse - Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021
4.Godkendelse - Øget budgetramme til aktivitetsafvikling og orientering om status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger
5.Godkendelse - Praksisplan for almen praksis
6.Godkendelse - Udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø
7.Orientering - Etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland
8.Godkendelse - Opfølgning på Regional Udviklingsstrategi
9.Godkendelse - Elladestandere og eldrevne køretøjer
10.Godkendelse - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune
11.Godkendelse - Høringssvar vedr. nedlæggelse af HF&VUC Nordjyllands afdeling i Hadsund
12.Godkendelse - Støtteerklæringer til puljeansøgninger vedr. uddannelsesdækning
13.Godkendelse - Høringssvar vedr. planer for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning
14.Godkendelse - Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021
15.Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse
16.Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundhedsministeriet 4/2020
17.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 2/2021
18.Godkendelse - Bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital
19.Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital
20.Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital
21.Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital
22. LUKKET PUNKT: Beslutning: Anlægsbevilling på 100,5 mio. kr. til indkøb af AGV-transportudstyr, vognvask og vogn buffer for transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital