Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 29-06-2021 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020
3.Godkendelse - Oprettelse og udmøntning af Nordjysk Lighedsalliance og Lighedspulje, samt afprøvning af børnebrobyggere
4.Godkendelse - Anbefalinger til revitalisering af "Center for kompetenceudvikling for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund" til "Center for Patientstøtte"
5.Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes beretning 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien
6.Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb
7.Godkendelse - Sengefordelingsanalyse i neurorehabiliteringen samt udmøntning af midler til træningsområdet
8.Godkendelse - Samlet midtvejsevaluering af Regionsklinikker i tilsagn fra 2017
9.Godkendelse og orientering - Placering af regionens gæld samt lånoptag 2021
10.Godkendelse - Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og udmøntning af pulje
11.Godkendelse - Fremtidig placering af stråleterapien - Aalborg Universitetshospital
12.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 5/2021
13.Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet 1. kvt. 2021
14.Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2020
15.Godkendelse - Donation fra TrygFonden til etableringen af TrygFondens Familiehus Aalborg
16.Forslag fra Dansk Folkeparti vedrørende de vest-danske EU-kontorer
17.Forslag fra Venstre vedrørende Sødisbakke
18.Godkendelse - Scenarier for de bygningsmæssige rammer for Neurorehabilitering i Brønderslev
19.Godkendelse - Regnskab 2020 for Amgros I/S
20.Godkendelse - Anlægsregnskab for Østerskoven
21.Godkendelse - Anlægsregnskab for Bostedet Hadsund
22.Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til flytning af det urologiske speciale på Regionshospital Nordjylland fra Frederikshavn til Hjørring
23.Godkendelse - Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til terrænarbejde ved Servicebyen
24.Godkendelse - Anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital
25.Godkendelse - Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospital Nordjylland
26.Godkendelse - Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle børneafdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring
27.Godkendelse - Anlægsbevilling 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af dyrestald
28.Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Sæby I/S
29.Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Brønderslev I/S
30. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af ejendom