Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 23-08-2021 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Orientering - Revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital
3.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 7/2021
4.Godkendelse - Revisionsberetninger for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020
5.Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2021
6.Godkendelse - 1. behandling af Budget 2022
7.Godkendelse - Lånoptag til indbetaling af optjente feriemidler ca. 650 mio. kr.
8.Forslag fra Enhedslisten
9.Godkendelse af pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune vedr. styrket akutindsats i nærområderne
10.Godkendelse - Opdateret samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Specialsektoren
11.Orientering - Regnskab 2020 vedrørende Nordjysk Mad I/S
12.Godkendelse - 28. udbud af regionale busruter og grøn omstilling
13.Godkendelse - Høringssvar til NT´s mobilitetsplan
14.Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Nakkebjerg, Brønderslev Kommune
15.Høring – Forlængelse af EUC Nordvests udbud af HHX på Fjerritslev Gymnasium
16.Høring - A2B ønsker at opsige driftsoverenskomst på FVU-området
17.Orientering - BRN årsrapport 2020 samt strategi og handlingsplan 2021
18.Godkendelse - Teknologipagtens prioriterede indsatser
19.Godkendelse - Klimaregnskab 2020 for Region Nordjylland
20. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til psykiatriens etape 1
21. LUKKET PUNKT: Godkendelse - salg af ejendom 1
22. LUKKET PUNKT: Godkendelse - salg af ejendom 2