Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 21-12-2021 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Udtalelse fra Region Nordjylland vedr. valgklage sendt til Indenrigs- og Boligministeriet
3.Godkendelse - Indkaldelse af stedfortræder på grund af barsel
4.Godkendelse - Indstilling om fordeling af vagtapoteker i Region Nordjylland
5.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 11/2021
6.Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet for 3. kvartal 2021
7.Godkendelse - Anvendelsen af midler til styrkelse af sygehusvæsnets robusthed
8.Godkendelse - Bidrag til ministerredegørelse vedrørende beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
9.Godkendelse - Opslag af 0-ydernummer i reumatologi
10.Godkendelse - Høringssvar vedr. udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
11.Orientering og godkendelse - Status på sundhedshus i Hobro
12.Godkendelse - Studiepraktik 2021 og forslag til afvikling i 2022
13.Godkendelse - Udmøntning af Nordjysk Teknologipagtspulje 2022
14.Godkendelse - Udmøntning af den store kulturpulje
15.Godkendelse – Etablering af puljen "Kunst i Nærheden"
16.Godkendelse - Ansøgning om udbud af erhvervsuddannelse inden for autohjælp
17.Godkendelse - Ansøgning om forlængelse og udvidelse af råstofindvinding ved Lyngså, Frederikshavn Kommune
18.Godkendelse - Bevilling på 50,0 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital
19.Godkendelse – Anlægsregnskab for fremrykning af anlæg og investeringer til 2020
20.Godkendelse - Anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til anskaffelse af et FMS monitoreringssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital
21.Godkendelse – Anlægsregnskab til sikring af egenproduktionen på Sygehusapoteket
22.Godkendelse – Anlægsregnskab for renovering af elevatorer på Regionens hospitaler
23.Godkendelse – Anlægsregnskab for Kvinde-Barn Huset på Regionshospital Nordjylland, Hjørring
24.Godkendelse – Anlægsregnskab for etablering af redundant tunnel på Nyt Aalborg Universitetshospital
25. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Valg af OPP-leverandør til parkeringshus og overfladeparkering
26. LUKKET PUNKT: Godkendelse af forslag til Indsatsplan for jordforurening 2022
27. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Ekspropriationssag
28. LUKKET PUNKT: Lejeaftale ambulancebase Aalborg