Regionsrådets møder

Dagsorden
Regionsrådet 29-08-2022 13:00Se hele dagsordenen/referatet

Udskriv

1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021
3.Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022
4.Godkendelse - 1. behandling af budget 2023
5.Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 07/2022
6.Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum
7.Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus
8.Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S
9.Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker
10.Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi
11.Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter
12.Godkendelse - Klimaregnskab 2021
13.Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022
14.Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S
15. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Anlægsbevilling på 50,150 mio. kr. til landskabsarbejder i det nordvestlige område herunder ved SUND på Nyt Aalborg Universitetshospital
16.Underskrift af mødeprotokol